logotypa europaika

Θέσπιση Μηχανισμών για την Επικύρωση της Μη-Τυπικής και Άτυπης Μάθησης

Προϋπολογισμός Έργου: €1.400.000

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση της θέσπισης μηχανισμών για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης όπως προβλέπεται από τη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, της 20ης Δεκεμβρίου 2012. Με βάση τη Σύσταση του 2012, η μη τυπική μάθηση αφορά στη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω σχεδιασμένων δραστηριοτήτων (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, τον χρόνο μάθησης), όπου υπάρχει κάποια μορφή στήριξης της μάθησης (π.χ. σχέση εκπαιδευομένου-εκπαιδευτή). Μπορεί να καλύπτει προγράμματα για τη μετάδοση σχετικών με την εργασία δεξιοτήτων, τον αλφαβητισμό των ενηλίκων και τη βασική εκπαίδευση για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Άτυπη μάθηση είναι η μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Άλλα παραδείγματα είναι οι δεξιότητες διαχείρισης έργου ή οι δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτώνται κατά την εργασία· η εκμάθηση ξένων γλωσσών και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την παραμονή σε άλλη χώρα· οι δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτήθηκαν εκτός εργασίας, οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω εθελοντισμού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αθλητισμού, εργασίας στον τομέα της νεολαίας και μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι (π.χ. φροντίδα παιδιών).

Μέσω του έργου έγινε χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στη χώρα μας σε σχέση με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Ακολούθως, εκπονήθηκε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς επίσης και την πιλοτική εφαρμογή των μηχανισμών αυτών. Η πιλοτική εφαρμογή θα επικεντρωθεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Νεολαία και στον Εθελοντισμό.

Η επικύρωση ως διαδικασία θα λαμβάνει υπόψη τις ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όπως αυτές περιλήφθηκαν στη Σύσταση του Συμβουλίου του 2012. Η λειτουργία των μηχανισμών θα παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να επικυρώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Με την επικύρωση αυτή θα αποκτούν προσόντα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς.