logotypa europaika

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 υλοποιεί οκτώ (8) συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία εντάσσονται κάτω από τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν καταρτιστεί από την ΓΔ ΕΠΣΑ για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που λαμβάνονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο (2) έργα εντάσσονται κάτω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και τα υπόλοιπα έξι (6) εντάσσονται κάτω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Κοινοτική Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).